Privacy

We hanteren het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van onze website.

Algemeen

We gebruiken gegevens over bezoekers van onze website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). We stellen gegevens over bezoekers van mijn website niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms jouw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. We gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en we herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

We registreren geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer je onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende een week bewaard. We gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en we herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Advertentievertoningen

We tonen geen commerciële advertenties op onze website. We participeren ook niet in advertentienetwerken.

Cookies

Het publiek toegankelijke deel van onze website maakt uitsluitend gebruik van cookies om verschillende opvragingen van jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, we volgen jouw bezoek dus niet via deze cookies. De cookies worden gewist op het moment dat je onze website verlaat (tabblad of browser afsluit).

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contactformulier, een afspraakformulier of een inschrijfformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website of de daarop gepubliceerde gegevens, dan kunnen we bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen we de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen we pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken. We stellen gegevens hierover uitsluitend ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Hieronder valt ook het bron- contactonderzoek door de overheid in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus.